Sesiune de instruire privind prevenirea discriminării și hărțuirii sexuale

La data de 30 ianuarie 2024, Catedra Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil în parteneriat cu Asociația Femeilor în Poliție au desfășurat o sesiune de instruire pentru angajații și angajatele în cadrul cursului managerial de bază, la subiectul „Prevenirea discriminării și hărțuirii sexuale”.

Agenda sesiunii a inclus prezentări privind discriminarea de gen, ca impediment în asigurarea drepturilor și oportunităților egale pentru femei şi bărbați; prevenirea hărțuirii sexuale, care în dependență de formele sale, poate produce impact negativ asupra randamentului individual și al instituției per ansamblu. Totodată, au fost prezentate bunele practici internaționale și naționale de prevenire și reducere a fenomenului de hărțuire sexuală pe acelaşi segment.

Această activitate a avut drept scop informarea audienţilor referitor la aspectele de identificare, raportare, investigare a inechităților și ilegalităților ce afectează femeile în sectorul de securitate și apărare; de promovare a drepturilor femeilor și fetelor prin acces la servicii calificate și de calitate – obiectiv transpus în pilonul 2 al  Programului Național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2023-2027.

Academia ,,Ștefan cel Mare” continuă să se implice, alături de alte instituții interesate și parteneri de dezvoltare, în prevenirea și combaterea discriminării, hărțuirii sexuale și promovării siguranței la locul de muncă al fiecărui angajat.