Sesiune ştiinţifică studenţească „Investigarea şi judecarea infracţiunilor ecologice”

La data de 29.03.2023, Catedra procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat o sesiune ştiinţifică studenţească cu genericul „Investigarea şi judecarea infracţiunilor ecologice”.

Evenimentul a fost onorat de prezenţa ministrei mediului, Iordanca-Rodica Iordanov.

Sesiunea a avut drept scop abordarea problemelor ce vizează particularităţile investigării şi examinării în instanţa de judecată a infracţiunilor ecologice.

Obiectivele sesiunii au fost: identificarea/analizarea sistemică a reglementărilor din domeniul infracţiunilor ecologice; identificarea/analizarea cadrului juridic internaţional cu caracter universal şi regional în sectorul ecologic; determinarea particularităţilor investigării şi soluţionării cauzelor din domeniul ecologic; identificarea propunerilor şi soluţiilor privind interpretarea şi aplicarea uniform a legislaţiei naţionale şi internaţionale în sectorul ecologic; analizarea reglementărilor procesuale cu privire la cooperarea internaţională în domeniul expertizei judiciare; examinarea procedurii de dispunere şi efectuare a expertizei judiciare în cazul săvârşirii infracţiunilor ecologice.

Concluziile şi propunerile concrete privind investigarea şi examinarea în instanţa de judecată a infracţiunilor ecologice în cadrul procesului penal au fost formulate la finalul sesiunii.

Participanţii au fost premiaţi cu diplome pentru implicare şi manifestare activă.

https://www.moldpres.md/news/2023/03/30/23002577