Noi cursuri de limbă engleză pentru angajaţii din cadrul MAI

Actualmente, în contextul în care Republica Moldova amplifică eforturile de a se ralia la standardele europene de calitate privind pregătirea profesională a angajaților MAI, cunoașterea limbii engleze rămâne o necesitate imperioasă asigurând accesul la fondul informațional global, care este într-o creștere continuă.

În acest sens, în conformitate cu Ordinul MAI nr. 3 din 04.01.2022, Departamentul limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională a Academiei Ștefan cel Mare anunță despre organizarea și desfășurarea, în perioada 10.01.2022-01.04.2022, a cursurilor de inițiere și perfecționare a competenței de comunicare în limba engleză pentru 68 de beneficiari.

Conform rezultatelor evaluării prealabile beneficiarilor li s-au stabilit nivelurile de competenţă: A1, A2 și A2+. Cele patru grupe formate vor fi instruite în cadrul unui program intensiv de studiere a limbii engleze, orientat spre dezvoltarea și ameliorarea nivelului de percepere a mesajelor scrise și orale, și în mod aparte, spre formularea de texte proprii.

Varietatea de metode interactive și conținuturi didactice de calitate, în concordanță cu standardele internaționale de predare-învățare-evaluare a limbilor străine, vizează depășirea barierelor lingvistice, extinderea ariei lexicale și ameliorarea fluenței în comunicare. Astfel, exprimăm convingerea că, prin implicare activă, dedicare continuă, asiduitate și atitudine corectă beneficiarii cursurilor vor culege roade frumoase la finele acestora.