INFORMAȚII GENERALE:

Departamentul Editorial Poligrafic promovează politica editorială a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, prin editarea de manuale și cursuri universitare, monografii, note de curs, ghiduri, lucrări metodice, reviste din aproape toate domeniile dreptului reuşind să se impună în activitatea instituției, prin publicarea multor lucrări științifice importante, care s-au bucurat de un deosebit succes, deschizând, astfel, noi orizonturi de cunoaştere pentru tinerii studioși atât de la Academie, cât și de la alte instituţii de învăţământ din țară.

MISIUNE:

Prioritatea Departamentul Editorial Poligrafic o constituie asigurarea serviciilor editoriale și poligrafice pentru lucrările științifice, științifico-metodice și didactice, cum ar fi:

 • manuale;
 • cursuri de lecții;
 • culegeri de articole științifice;
 • monografii, note de curs;
 • lucrări metodice, ghiduri, programe analitice;

De asemenea, organizează tipărirea pentru necesitățile și buna funcționare a subdiviziunilor Academiei următoarelor produse:

 • registre, cataloage, planuri individuale şi de învăţământ;
 • pliante, afişe, certificate, diplome, materiale necesare în desfăşurarea simpozioanelor, conferințelor, altor foruri științifice;

În același timp, Departamentul Editorial Poligrafic acordă servicii subdiviziunilor Academiei, asigurând, la cel mai bun nivel, toate activitățile specifice muncii de editură:

 • servicii PREPRESS: corectură, procesare computerizată, tehnoredactare text, machetare, prelucrare imagini;
 • acordare de CZU, ISBN, CIP, DOI;
 • print-uri intermediare pentru corectură;
 • conceperea copertă, flyere, pliante, banere etc.;
 • tipărirea finală interior.

În cadrul Departamentului Editorial Poligrafic se editează revista „Anale Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, care este o revistă bienală clasificată de către ANACEC la categoria B. Revista este bilingvă, – română-engleză și este indexată în următoarele baze de date și cataloage internaționale: HEIN ONLINE și CEEOL.

În afară de aceasta, Departamentul Editorial Poligrafic colaborează cu redacția revistei „Legea și Viața” în scopul editării acesteia.

DATE DE CONTACT:

MD 2009, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi nr. 21

E-mail:     ruslan.condrat@mai.gov.md