Conducerea:

Oleg RUSU – şef departament, dr. conf. univ., comisar principal

Informaţii generale:

Departamentul ştiinţă constituie o subdiviziune structurală a Academiei ,,Ştefan cel Mare” care are ca obiectiv de activitate organizarea, monitorizarea şi realizarea cercetărilor ştiinţifice.

Departamentul efectuează de sine stătător cercetări ştiinţifice fundamentale, organizează şi coordonează desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în care este implicat potenţialul ştiinţifico-didactic al Academiei, pregăteşte pentru publicare şi implementare rezultatele investigaţiilor ştiinţifice obţinute.

Misiune:

Departamentul ştiinţă asigură politica unică în domeniul cercetărilor ştiinţifice, sporirea eficienţei şi a calităţii acesteia, utilizarea deplină a realizărilor în domeniul ştiinţei pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor, punerea în aplicare a rezultatelor ştiinţifice în procesul de studii, precum şi în activitatea practică a Academiei, a celorlalte subdiviziuni ale MAI şi a altor organe de drept.

Activitatea Departamentului ştiinţă se bazează pe nivelul teoretic, metodologic şi metodic înalt, pe continuitate, relevanţă, complexitate şi specializarea cercetărilor, importanţa practică a acestora şi corelaţia strânsă cu procesul educaţional.

Date de contact:

MD – 2009, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 21

tel. (022) 72-51-96

E-mail: cercetare.academia@gmail.com