Direcţia management operaţional exercită următoarele atribuţii de bază:

 1. analiza complexă a situaţiei de serviciu şi operative în instituţie;
 2. planificarea activităţii de serviciu şi operative a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 3. supravegherea asupra executării prevederilor actelor normative în vigoare, programelor de stat, ordinelor cu caracter complex, programelor şi planurilor de activitate ale MAI şi ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI de către toate subdiviziunile structurale ale instituţiei (respectarea disciplinei de serviciu);
 4. dirijarea generală a activităţii de serviciu a subdiviziunilor structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 5. organizarea şi dirijarea activităţii Unităţilor de gardă ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi subdiviziunilor din subordine;
 6. asigurarea organizatorică şi metodică a activităţii secţiilor personal variabil ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 7. prezentarea propunerilor conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în cazul declanșării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, pentru punerea în aplicare a planurilor situaționale și a celor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice și acțiunilor de ordine publică;
 8. prezentarea propunerilor conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în cazul declanșării situațiilor de criză în domeniul calamităţilor naturale, pentru punerea în aplicare a planurilor situaționale și a celor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză în domeniul vizat;
 9. coordonarea proiectării operaționale la nivel tactic și evaluarea activităților de proiectare operațională în cadrul subdiviziunilor structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 10. implementarea bunelor practici internaționale cu incidență asupra domeniului de activitate;
 11. asigurarea participării Gărzii de onoare a MAI la ceremoniile protocolare organizate sub egida MAI (comemorarea poliţiştilor căzuţi pe câmpul de luptă în Războiul din 1992 şi la datorie, întâlnirea delegaţiilor ţărilor străine, marcarea zilele de sărbătoare naţională, zilele de sărbătoare profesională, zilele comemorative ş.a.) precum şi la alte activităţi (depunerea jurământului, desfăşurarea promoţiei, Ziua Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, funeralii ş.a.);
 12. asigurarea procesului de instruire cu armament, muniţii şi mijloace speciale;
 13. dezvoltarea controlului intern managerial în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, etc.