1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 3. Codul Contravențional al Republicii Moldova;
 4. Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 5. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 6. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 7. Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 8. Legea nr.33/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 9. Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 10. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 11. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 12. Hotărârea Guvernului nr.429 din 24.06.2020 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 13. Hotărârea Guvernului nr.409/2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 14. Hotărârea Guvernului nr.629/2017 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 15. Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 16. Hotărârea Guvernului nr.693/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
 17. Hotărârea Guvernului nr.1206/2016 cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de ordine Publică;
 18. Hotărârea Guvernului nr.1514/2007 pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la reglementarea accesului în sediile ministerelor și altor autorități administrative centrale;
 19. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 20. Hotărârea Guvernului nr.1176/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice şi al altor persoane juridice;
 21. Hotărârea Guvernului nr.460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 22. Ordinul MAI nr.80/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor Interne;
 23. Ordinul MAI nr.14/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind pregătirea și desfășurarea instruirii prin exerciții a personalului subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne;
 24. Ordinul MAI nr.16/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind creșterea capacității de reacție a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne;
 25. Ordinul MAI nr.235/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru privind regimul de pază și control al accesului în sediile Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI;
 26. Ordinul MAI nr.396/2019 privind consolidarea activității de analiză a informațiilor și evaluare a riscurilor în Ministerul Afacerilor Interne;
 27. Ordinul MAI nr.10/2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de organizare şi efectuare a controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
 28. Ordinul Rectorului Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI nr.120/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei management operaţional, etc.