Direcția reprezintă o unitate structurală interioară autonomă, care se află în subordonarea nemijlocită a prorectorului pentru personal și educație al Academiei și directă a rectorului Academiei.

Direcția are statut de promotor al politicii de personal în scopul asigurării activității eficace a instituției, cu misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice stabilite, prin promovarea și implementarea managementului eficient al resurselor umane în cadrul Academiei, în concordanță cu reglementările în vigoare.

Direcția își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, profesionalismului și imparțialității.

Direcția dispune de ștampilă rotundă cu elemente de identificare (denumirea subdiviziunii și a instituției de învățământ), care se păstrează la șeful Direcției sau, cu consimțământul acestuia, la șeful adjunct.

Structura și statul de organizare ale Direcției, precum și modificările acestora, se aprobă prin ordinul MAI, la propunerea Senatului Academiei.