Aliona GUMENCO – şef al serviciului, comisar.

Informaţii generale:

         Serviciul relaţii publice şi protocol este o subdiviziune funcţională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, instituit prin Ordinul MAI nr. 121 din 30 martie 2022 cu privire la modificarea Ordinului MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019 cu privire la aprobarea structurii statutului de organizare şi organigramei Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM.

         Serviciul se află în subordinea prorectorului pentru formare şi personal a Academiei.

Misiunea Serviciului este de a menţine, consolida şi valorifica imaginea  pozitivă a instituţiei, precum și de a asigura informarea societății despre activitățile instituției, programele și evenimentele educaționale, științifice și de cercetare, precum şi realizarea activităților de protocol din cadrul instituției.

În vederea realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcții de bază:

  1. promovarea unei imagini pozitive şi credibile a instituţiei;
  2. asigurarea transparenţei instituţionale;
  3. informarea activă, veridică şi operativă a societăţii despre evenimentele desfăşurate în cadrul instituţiei;
  4. stabilirea şi coordonarea unei colaborări eficiente dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă și colaboratorii instituției;
  5. facilitarea accesului la informația publică din cadrul instituției;
  6. supravegherea respectării normelor specifice de protocol cu prilejul acțiunilor organizate de instituție.

Contacte:

mob. 069569775

e-mail: aliona.gumenco@mai.gov.md