Vizita de lucru a experților din cadrul CEPOL

La data de 10 mai, curent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”,  a avut loc vizita de lucru cu participarea experților CEPOL: PhD Sergiu Vasile, PhD Gabor Kemeny, comisarului principal Ina Bogatîi, șef al Direcției politici de dezvoltare instituțională a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Academia a fost reprezentată de către prim-prorectorul pentru studii și management al calității, comisar-șef Iurie Odagiu și șeful Direcției cooperare internațională, comisar-șef Victoria Jitari.

Vizita s-a axat pe evaluarea comprehensivă a sistemului educațional al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, referindu-se, totodată, și la orientarea strategică a formării profesionale a funcționarilor cu statut special în domeniul aplicării legii, infrastructură și echipamente de formare etc. Acest fapt, va contribui la elaborarea unei foi de parcurs pentru un sistem educațional durabil sporind capacitatea de aplicare a legii în țara noastră.

Principalele obiective ale acestei evaluări se axează pe: identificarea punctelor forte și slabe ale sistemului educațional în cadrul MAI; cercetarea și analiza cadrului legislativ, organizațional și tehnologic; oferirea recomandărilor practice în lichidarea lacunelor sistemului educațional al MAI; acordarea asistenței pe termen mediu și lung în scopul modernizării sistemului educațional existent.

Unitățile structurale ale MAI care sunt implicate nemijlocit în procesul educațional, vor fi evaluate din perspectiva activităților desfășurate, bazei legale și materiale.

Conlucrarea cu CEPOL la capitolele instruire, formare profesională etc., ne va oferi noi oportunități de preluare a bunelor practici în domeniul aplicării legii,  precum și diseminarea lor la toate nivelurile de instruire a funcționarilor publici cu statut special care activează în cadrul MAI.