Vizită de lucru a reprezentanţilor Academiei de Ştiinţe ale Securităţii din Estonia

La data de 21 septembrie 2023 la Academia „Ştefan cel Mare”, în contextul  Proiectului „Suport practic pentru consolidarea MAI al RM”, s-a desfăşurat ședința de lucru cu reprezentanţii Academiei Estoniene de Științe ale Securității – Inge Lindsar, consilier al Academiei Estoniene de Ştiinţe ale Securităţii şi Lauri Tabur, ex-rector al aceleiaşi instituţii.

Academia „Ştefan cel Mare” a fost reprezentată de Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, Dinu Ostavciuc, prim-prorectorul pentru studii şi management al calităţii, Iurie Odagiu, şi conducătorii direcţiilor interesate care au salutat delegaţia estoniană exprimându-şi, totodată, recunoştinţa pentru suportul acordat în vederea ajustării programelor de studii pentru poliţiştii de frontieră la standartele UE şi în conformitate cu programele de instruire ale FRONTEX.

Scopul vizitei s-a axat pe aspectele practice de cooperare cu Academia Estoniană de Ştiinţe ale Securităţii, intervenţia experţilor estonieni în formarea de formatori în domeniul OSINT (metode şi instrumente de analiză a datelor) etc .

         Este de menţionat că dezvoltarea noilor colaborări inter-universitare pe domeniile comune de activitate reprezintă posibilități reale de preluare a bunelor practici de la colegii europeni, care s-au confruntat cu dificultăţi similare în parcursul lor European.

Astfel, în cadrul şedinţei de lucru au fost negociate clauzele unui proiect de acord de colaborare, care urmează a fi semnat de noul rector al Academiei Estoniene de Științe ale Securității, dl Kuno Tammearu.