Vizita delegaţiei din SUA

Efectuarea şi dezvoltarea mobilităţii academice a studenţilor din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” rămâne a fi una din sarcinile de bază ale instituţiei în vederea modernizării şi standardizării procesului educaţional la nivelul celor internaţionale.
În acest sens, la data 8 mai 2018, în cadrul Academiei a avut loc vizita de lucru a experţilor: dl Joshua Visi, Specialist al Departamentului Poliţiei pentru prevenirea şi combaterea crimelor din or. Austin, Texas SUA şi dna Barbara Fisschlowitz-Leong, director executiv al Centrului de resurse tehnologice de asistenţă din Hawaii, SUA, însoţiţi de dl Petru Ţurcan, şef al direcţiei cooperare internatională a MAI şi dl Dumitru Russu, coordonator de program al IDOM (Institutul pentru drepturile omului).
Experţii americani au desfăşurat prelegeri, cu abordarea diferitor subiecte legate de drepturile omului, migraţia ilegală, tactici speciale de intervenţii, compararea sistemelor poliţieneşti ale SUA cu cele ale RM, conduita poliţiştilor cu persoanele cu dizabilităţi etc.
Evenimentul dat se inscrie în contextul implementării proiectului “Consolidarea capacităţilor poliţiei în vederea asigurării drepturilor omului: consolidarea cooperării interinstituţionale şi crearea parteneriatelor”, organizat în comun cu Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, prin intermediul Consiliilor Americane pentru Învăţământ Internaţional cu suportul Departamnetului de Stat al SUA.
În final, Domnul Joshua Vişi şi-a arătat deschiderea de a coopera cu Academia ,,Ştefan cel Mare”, subliniind importanţa stabilirii şi dezvoltării bunelor relaţii de colaborare şi facilitarea procesului de realizare a mobilităţii academice a studenţilor şi cadrului profesoral didactic.