Vizita dlui Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

La 27.11.2014 cu o vizită de lucru în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost dl Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, care a avut o întîlnire cu cadrul profesoral-didactic şi studenţii instituţiei.
Igor Corman a accentuat necesitatea păstrării şi promovării învăţămîntului universitar pentru că statul are nevoie de specialişti calificaţi, asigurîndu-i totodată pe studenţi că se va face tot posibilul pentru a-i crea condiţii optime de lucru şi a-i ajuta să-şi găsească locuri de muncă bine plătite în ţară. Potrivit lui, un alt proiect la capitolul garanţii sociale, este asigurarea tinerilor specialişti cu spaţii locative.
Preşedintele Parlamentului le-a mai spus studenţilor că vectorul european este singura opţiune viabilă pentru Moldova. Tinerii şi-au exprimat speranţa că ideile expuse vor fi puse în practică.
Politicianul a apreciat pozitiv activitatea instituţiei în ansamblu, făcînd şi o excursie în incinta Academiei „Ştefan cel Mare”, inclusiv în laboratorul de expertize judiciare, vizitînd şi o sală de judecată improvizată.