Ghiduri operaţionale – repere pentru practicieni în activităţile poliţieneşti

Întru îmbinarea eficientă a teoriei cu practica, suplimentar la cele 24 de ghiduri operaţionale, expediate deja inspectoratelor de poliţie din republică în perioada 06-07 iulie 2017, corpul profesoral-didactic a elaborat şi a pus la dispoziţie subdiviziunilor teritoriale ale Ministerului afacerilor interne încă 4 ghiduri operaţionale, care le vor servi drept repere practicienilor în activităţile poliţieneşti, conform atribuţiilor ce le revin, şi anume:
• Ghidul operaţional privind aplicarea mijloacelor speciale;
• Ghidul operaţional privind aplicarea armei de foc;
• Ghidul operaţional privind intervenţia în cazul nesubordonării cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime şi opunerea de rezistenţă poliţistului;
• Ghidul operaţional privind legitimarea şi stabilirea identităţii persoanelor.