GMSS informează: Caricaturistul Alex Bureț se alătură campaniei de informare a cetățenilor cu privire la organizarea Summitului CPE în Republica Moldova RO/ENG

În contextul organizării Summitului Comunității Politice Europene și a interesului major al publicului pentru acest eveniment, GMSS a invitat în echipa Campaniei de informare a publicului pe caricaturistul Alex Bureț, renumit pentru desenele sale cu „sare și piper”.

Prin alăturarea artistului la grupul știrilor de securitate se are în vedere abordarea comunicării publice într-un registru atractiv, pentru stârnirea interesului cetățenilor cu privire la organizarea Summitului CPE, un eveniment de mare anvergură pentru Republica Moldova, pentru a cărui reușită contează contribuția și atitudinea fiecărui cetățean al țarii noastre.

Într-o manieră ușor critică, Alex Bureț reușește de fiecare data să pună în desenele sale, ironia situațională a vieții cotidiene, generând pentru fiecare dintre noi, reflecții asupra lucrurilor care se petrec în jurul nostru.

Primele desene ale lui Bureț, în cadrul parteneriatului cu GMSS se referă la prezența elicopterului Black Howk – Șoimul Negru, deasupra Chișinăului, timp de mai multe zile, element de noutate și surprindere pentru locuitorii capitalei noastre.

Alex Bureț  este un caricaturist renumit în R Moldova ale cărui creații sunt apreciate la nivel înalt, este absolvent al Universității pedagogice, facultatea de arte și design din Chișinău.

Autoritățile organizează pe parcursul lunii mai, campanii de informare în care cetățenii vor fi informați în legătură cu Summitul CPE care va avea loc pe data de 1 iunie, în localitatea Bulboaca. Informările se referă la importanța Republicii Moldova în spațiul european, dovadă fiind prezența în țara noastră a peste 50 de șefi de state, guverne și demnitari de rang înalt ai Uniunii Europene. De asemenea, cetățenii vor fi informați cu privire la unele măsuri de securitate care vor fi aplicate în perioada desfășurării Summitului, care se referă la limitări ale mobilității cetățenilor pentru perioade scurte de timp, astfel încât, aceștia să cunoască cum să-și programeze activitățile cotidiene.

Autoritățile, mizează pe atitudinea proactivă a cetățenilor în tot angrenajul de pregătiri pentru acest eveniment de anvergură care se va avea  loc pentru prima dată în țara noastră.

Din GMSS-CPE fac parte comunicatorii instituțiilor naționale din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale: Ministerul  Afacerilor Interne cu Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de FrontierăInspectoratul General pentru Situații de UrgențăInspectoratul General pentru MigrațieInspectoratul General de CarabinieriAcademia „Ștefan cel Mare” a MAIServiciul de Protecție și Pază de StatServiciul de Informații și SecuritateMinisterul ApărăriiProcuratura GeneralăAutoritatea Aeronautică CivilăAdministrația Națională a Penitenciarelor

GMSS-CPE recomandă tuturor persoanelor să se informeze din surse oficiale.

Pentru mai multe detalii:

Grupul Media pentru Știri de Securitate
privind Summitul Comunității Politice Europene
Tel: +373 022 255 255/ +373 67 255 255
Email: StiriSecuritateSummit2023@mai.gov.md       

————————————————————————————————————————————————————————————-

The MGSN informs: Cartoonist Alex Buret joins the information campaign for citizens on the organization of the EPC Summit in Moldova

Taking into consideration the European Political Community (EPC) Summit 2023 and the major public interest for this event, the MGSN has invited cartoonist Alex Buret, famous for his ‘salt and pepper’ drawings, to join the team of the public information campaign.

With the artist joining the Media Group on Security News (MGSN), the aim is to approach the public communication in an attractive manner, in order to trigger citizens’ interest regarding the organization of the EPC Summit – an event of great importance for the Republic of Moldova, for the success of which the contribution and attitude of every citizen of our country is important.

In a slightly critical manner, Alex Buret manages every time to show in his drawings the situational irony of daily life, triggering for each of us reflections on what is happening around us.

Buret’s first drawings, within the partnership with the MGSN, refer to the Black Howk helicopter flying over Chisinau for several days, an element of novelty and surprise for the inhabitants of the capital.

Alex Buret is a well-known cartoonist in Moldova whose creations are highly appreciated. He is a graduate of the Pedagogical University, Faculty of Arts and Design from Chisinau.

During May, the authorities are organizing information campaigns to raise public awareness about the EPC Summit to be held on June 1st in Bulboaca village. The information campaigns concern the importance of the Republic of Moldova in the European area, as shown by the presence in our country of more than 50 heads of state, governments, and high-level EU officials. Citizens will also be informed about some of the security measures that will be applied during the Summit, which concern limitations on citizens’ mobility for short periods, so that they know how to schedule their daily activities.

The authorities count on citizens’ proactive attitude during all the preparatory process for this major event that will take place for the first time in our country.

The MGSN-EPC includes the communicators from the national public order, security and national defence institutions: Ministry of Internal Affairs with the General Police InspectorateBorder PoliceGeneral Inspectorate for Emergency SituationsGeneral Inspectorate for MigrationGeneral Inspectorate of CarabineersMIA’s Academy ‘Stefan cel Mare’State Protection and Guard ServiceSecurity and Intelligence ServiceMinistry of DefenseGeneral Prosecutor’s OfficeCivil Aviation AuthorityNational Administration of Penitentiaries.

The MGSN-EPC recommends everyone to get informed from official sources.

For further details:
Media Group for Security News (MGSN-EPC)
Tel: +373 22 255 255 /+373 67 255 255
Fax: +373 22 213 016
Email: stirisecuritatesummit2023@mai.gov.md