În atenția studenților anului I de studii 2020-2021 zi, taxă

Aducem la cunoștința studenților anului I de studii de la Facultatea drept, ordine publică și securitate civilă că la data 01.09.2020, începând cu ora 09.00, pe platoul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI amplasat pe str. Gh.Asachi 21, va avea loc solemnitatea consacrată începutului anului universitar 2020-2021.

În cadrul acestei activităţi, studenţii sunt obligaţi să respecte cerinţele sanitaro-igienice stabilite pe durata perioadei epidemiologice de COVID-19.