În contextul colaborării

În contextul colaborării cu instituţiile similare din Europa, la data de 18 ianuarie 2016 în incinta Academiei a avut loc vizita dlui Jose Luis Iriarte Angel, Rector al Instituţiei Jean Monnet pe lîngă Universitatea Publică din Navarre, Spania, profesor universitar al Catedrei „Drept internaţional privat”. Totodată au fost purtate discuţii pe marginea încheierii unui acord de colaborare axat pe promovarea schimburilor de informaţii în domeniul ştiinţelor juridice, materialelor didactice, experienţei academice, mobilităţii personalului didactico – ştiinţific şi studenţesc, în funcţie de necesităţile instituţionale şi standardele europene specifice sistemului Bologna.
În cadrul acestei vizite înaltului oaspete ia fost înmînate 2 volume ale lucrării Prizonieri de război. Istorie în documente (Lagărele RSSM)”. Autori: Simion Carp, doctor în drept, conferenţiar universitar şi Ion Varta, doctor în istorie, conferenţiar universitar, unde se regăsesc şi prizonieri de origine spaniolă, care au fost în lagărele de concentrare pe teritoriul RSSM. Rezultatele cercetării expuse în volumele respective au fost puse la dispoziţia istoricilor şi generaţiilor de cercetători preocupaţi de problema în cauză. De asemenea, au fost transmise ambasadelor acreditate din Republica Moldova pentru a oferi posibilitate rudelor prizonierilor să obţină o informaţie veridică la subiectul dat.