Instruirea angajaților în domeniul managerial

Formarea și dezvoltarea managerială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, se desfășoară pe baza unui curs de formare continuă a funcționarului public cu statut special și a militarilor care dețin sau urmează să fie numiți în funcții de conducere.

Respectiv, 38 de funcționari publici cu statut special din cadrul sistemului MAI, în perioada 21.11.2022 – 16.12.2022 au beneficiat de o instruire în acest sens, în vederea formării competențelor manageriale de nivel de bază, necesare exercitării managementului subdiviziunilor din componența autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.

Evaluarea finală a inclus prezentarea și susținerea unei lucrări practice/studiu de caz privind: cooperarea interinstituțională, modalitățile de motivare în echipă, proiectarea organizațională și schimbările de structură, influența asupra performanței instituției, etc.

În calitate de Președinte al Comisiei de evaluare a participat Secretara de stat a MAI, doamna Daniella Misail-Nichitin.

Membrii Comisiei vizate i-au îndrumat pe managerii formați să demonstreze cele mai eficiente abilități de organizare a activității subalternilor, capacități performante de comunicare, aptitudini de negociere, eficiența lucrului în echipă, gestionare eficace a situațiilor dificile prin utilizarea celor mai adecvate tehnici manageriale, relevante domeniului de competență. Pe parcursul anului 2022, în cadrul Direcției dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, au fost organizate și desfășurate 7 cursuri de formare managerială de ambele niveluri, în urma cărora au fost instruiți și certificați 262 de funcționari publici cu statut special.