Instruiri în cadrul Direcţiei „CIPAL”

Recent, în cadrul Departamentului formare continuă al Direcției „CIPAL” a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI s-au desfășurat cursuri în domeniile: „Cercetarea la fața locului”, ,,Constatarea și documentarea contravențiilor”, ,,Controlul emoțional în situații de risc”.

Instruirile au avut drept scop însuşirea de noi cunoștințe teoretice, îmbunătăţirea abilităților practice, dezvoltarea deprinderilor privind modul de desfăşurarea a acţiunilor procesuale precum şi gestionarea emoţiilor în activitatea profesională.

Procesul de instruire a fost asigurat de către formatori din cadrul instituției, cât şi de către formatori invitaţi – practicieni cu experiență din cadrul entităților din subordinea MAI, inclusiv din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Competențele şi abilitățile profesionale formate pe parcursul instruirii de către cei 66 polițiști, au fost confirmate prin certificatul de absolvire.