Întâlnirea cu veteranii celui de-al Doilea Război Mondial

Pe data de 7 mai 2013 în Sala de conferinţe a Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc o întrunire a colectivului instituţiei cu veteranii care au participat în luptele celui de-al Doilea Război Mondial. Conducerea instituţiei a adresat cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă pentru patriotismul, jertfirea de sine, bărbăţia şi curajul manifestate de participanţii la război.
Veteranii de război şi-au adus aminte de momentele grele trăite în perioada celui de-al II Război Mondial, au exprimat cuvinte de mulţumire conducerii ţării şi conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru faptul că nu sunt uitaţi, pentru grija şi susţinerea manifestate în permanenţă faţă de ei şi au îndemnat tânăra generaţie să rămână fideli Jurământului depus Patriei şi Poporului. Pentru veterani a fost organizată o masă de sărbătoare şi în final de către angajaţii Biroului activitate culturală a fost prezentat un mic concert.