Întîlnire de suflet a familiei Mustea cu studenţii căsătoriţi

Cu prilejul marcării Zilei Familiei, la data de 13 mai 2016, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc o şedinţă festivă la care au luat parte conducerea, colectivul şi studenţii instituţiei.
Manifestaţia a început cu omagiu adus de către conducerea şi colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” dirijorului, compozitorului şi muzicologului Gheorghe Mustea cu prilejul aniversării a 65 de ani de la naştere. La această vîrstă onorabilă omagiatul este maestru emerit al Artei din Republica Moldova, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, artist al poporului din Republica Moldova, deţinător al ordinului „Gloria muncii”.
Operele sale includ muzică simfonică, operă, muzică vocal-simfonică, muzică de cameră instrumentală, muzică de cameră vocală, muzică pentru cor. Publicul admiră la nesfîrşit talentul domniei sale, munca pe care o desfăşoară cu multă pasiune, curaj civic, har şi sîrguinţă.
Conducerea Academiei a adresat felicitări şi cuvinte de apreciere a aportului imens adus de omagiat la dezvoltarea artei muzicale contemporane, inclusiv la educarea tinerei generaţii prin muzică şi i-a mulţumit de colaborare fructuoasă întru promovarea valorilor eterne.
În continuare, rectorul instituţiei, colonelul de poliţie Simion Carp a ţinut un discurs despre valorile, tradiţiile şi importanţa familiei, şi cu urări de bine a înmînat diplome şi cadouri studenţilor căsătoriţi. Iar invitaţii speciali – Gheorghe şi Tamara Mustea au povestit despre viaţa lor de familie, încurajînd şi oferind sfaturi utile tinerilor familii întru evitarea situaţiilor conflictuale, convieţuire în linişte, înţelegere şi armonie pe parcursul întregii vieţi.
Studenţii au audiat opere, au dansat „Valsul” maestrului Gheorghe Mustea, iar la final, marele maestru i-a invitat la Concertul său omagial „Maiestrul Gherghe Mustea la 65 ani” care va avea loc la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”.