Întrevederea cu reprezentantul Consiliului Europei, dl. Profesor Gintaras Şvedas

La 02.10.2012 conducerea Academiei a avut o întrevedere cu expertul Consiliului Europei, dl Profesor Gintaras Şvedas. Oaspetele s-a familiarizat cu activitatea Academiei şi procesul de instruire poliţienesc, de asemenea a fost un schimb de opinii cu privire la cele mai bune practici şi oportunităţi în vederea pregătirii cadrelor pentru OAI. Oaspetele a vizitat sălile de instruire, de sport, laboratoarele, biblioteca, muzeul, tirul etc.