Jurămîntul de credinţă Patriei şi Poporului

La 20.09.2013 pe platoul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc ceremonia de depunere a Jurămîntului de credinţă Patriei şi Poporului de către studenţii anului I de studii al Facultăţii Ştiinţe poliţieneşti.
Festivitatea a fost onorată de prezenţa dlui Dorin Recean, ministrul Afacerilor Interne, dlui M. Badea, preşedintele Prezidiului Consiliului veteranilor organelor afacerilor interne şi trupelor de carabinieri, colonel în rezervă, corpului profesoral-didactic al instituţiei, părinţii, prietenii, rudele studenţilor, veteranii, pensionarii Academiei precum şi alţi invitaţi.
La începutul festivităţii conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, a felicitat studenţii cu momentul semnificativ în viaţa fiecărui poliţist – depunerea Jurămîntului de credinţă Patriei şi Poporului, urîndu-le sănătate, răbdare, perseverenţă şi sîrguinţă în procesul de studii.
În faţa Drapelului de luptă, în prezenţa colegilor de arme, a părinţilor, rudelor şi prietenilor, tinerii au jurat cu fermitate să fie devotaţi Poporului şi Republicii Moldova.
În alocuţiunea sa, ministrul Afacerilor Interne Dorin Recean a adresat cuvinte de felicitare viitorilor colaboratori ai MAI, îndemănîndu-i la studii şi dezvoltarea capacităţilor profesionale.
Ministrul Afacerilor Interne a menţionat că studenţii au ales o instituţie de elită din Republica Moldova şi prin depunerea Jurămîntului şi-au asumat obligaţia să devină apărători ai valorilor naţionale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, să devină slujitori ai interesului cetăţeanului şi societăţii. Ministrul Afacerilor Interne a mai menţionat că viitorii poliţişti urmează să reîntoarcă încrederea societăţii în poliţie
Cu mesaj de felicitare din numele tuturor părinţilor a venit în faţa celor prezenţi dna Tamara Blajin, mama studentului anului I ai Facultăţii Ştiinţe poliţieneşti, care a mulţumit conducerii Academiei şi corpului profesoral-didactic pentru grija manifestată faţă de studenţi, crearea condiţiilor optimale necesare instruirii şi educării acestora.
Studenta anului I Ana Ţurcan, din numele întregului efectiv studenţesc, a promis că vor respecta cu stricteţe legislaţia şi vor rămîne fideli Jurămîntului depus, vor promova tradiţiile strămoşeşti, depunînd eforturi ca cetăţenii să aibă pace, linişte şi ordine de drept; vor acumula cunoştinţele necesare pentru a deveni profesionişti în combaterea criminalităţii. Solemnitatea a continuat cu depunerea de flori la bustul lui Ştefan cel Mare;