Lansarea ghidului metodic „Protocol instituţional”

„Protocolul este o ştiinţă şi o artă care reprezintă elementul esențial în  comportarea adecvată, pusă în serviciul idealului statului şi spiritului unui popor”, Felio A.Vilarrubias Solanes

Pornind de la ideea că imaginea în societate  a funcționarilor publici cu statut special este foarte importantă, recent, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”  a fost elaborat un ghid metodic intitulat „Protocol instituțional”. Autorii Victoria Jitari, Corina Suvac și Aliona Gumenco au avut drept scop profilarea importanței respectării normelor protocolare în cadrul diverselor activități de ordin oficial la nivelul instituțiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Ținând cont de faptul că punctele cheie ale activităților poliţieneşti sunt aspectele etice și deontologice, ghidul metodico-didactic cuprinde o serie de recomandări teoretice și practice legate de: corespondență protocolară, etică și bune maniere, comunicare în relațiile publice etc.  Studierea acestora va contribui la formarea și consolidarea cunoștințelor faţă de sublima materie în rândurile studenților, mediului academic, funcționarilor publici cu statut special, precum și altor funcționari din cadrul organelor de aplicare a legii din țară.