Lansarea lucrării științifico-metodică „Drept Constituțional. Note de curs”

La Academia „Ștefan cel Mare” a fost elaborată și publicată lucrarea științifico-metodică „Drept Constituțional. Note de curs”, autor Aliona Gumenco. Dreptul constituțional, reprezentând ramura principală a dreptului, este indispensabil pentru viitorii specialiști în jurisprudență indiferent de domeniul în care se specializează.
Lucrarea propune drept obiective principalele noţiuni, concepte şi teorii ce au menirea să completeze pregătirea juridică fundamentală privind organizarea statului în vederea asigurării bazei teoretice necesare studierii şi aprofundării cercetării în domeniul administrației publice. Lucrarea constituie o zonă a activității umane de maxim interes, accentuând importanța acesteia pentru buna funcționare a autorităților și serviciilor publice.
Un rol important aici îl ocupă problematica instituționalizării și garantării constituționale a drepturilor omului. Studenții vor avea posibilitatea de a valorifica importanţa studierii drepturilor fundamentale ale fiinţei umane, promovate şi protejate de către organele de stat; de a dezvolta o gândire juridică profundă, necesară însuşirii şi respectării stricte a legislaţiei; de a inculca responsabilitatea de a-și putea îndeplini obligaţiile sale faţă de societate, cât şi de a-şi apăra drepturile sale în viaţa cotidiană. În același timp, această lucrare oferă posibilitatea de a însuși fundamentele științifice ale teoriei generale a Constituției care este pilonul de referinţă al unei societăţi democratice, aflată în plină evoluţie.