Lansarea manualului „Dreptul refugiaţilor”

 

Evenimente interne

 

Dreptul refugiaţilor (note de curs)

 

 

     La data de 1 decembrie 2011 a avut loc lansarea manualului „Dreptul refugiaţilor” de autorul dl Roman Staraşciuc, lector superior al catedrei „Drept public”, locotenent-colonel de poliţie cu suportul reprezentantului UNHCR în Moldova dl Peter Kessler.

     În literatura juridică din Republica Moldova, problemele refugiaţilor sunt studiate din perse perspective. În lucrarea de faţă este dezbătută problematica drepturilor refugiaţilor dintr-o perspectivă unică şi inedită deoarece:

     -Comunitatea internaţională depune eforturi constante şi din ce în ce mai accentuate în soluţionarea şi ameliorarea problemelor refugiaţilor. Sunt adoptate documente internaţionale sau regionale, obligatorii sau de recomandare, referitoare la refugiaţi şi drepturile acestora. Au fost constituite organizaţii internaţionale şi regionale cu prerogative şi scopuri nobile în soluţionarea problemei refugiaţilor;

     -În dreptul intern al RM creşte constant numărul normelor care reglementează statutul refugiatului, drepturile şi obligaţiile acestuia, activitatea structurilor de stat în raporturile cu refugiaţii;

     -Există raţiunea optimizării protecţiei acordate refugiaţilor, solicitanţilor de protecţie umanitară, protecţie temporară sau azil politic, în scopul îmbunătăţirii integrării sociale a acestora.

      Cursul elaborat va îmbunătăţi procesul de cunoaştere, realizare şi aplicare a normelor, iar acest fapt va influenţa pozitiv protecţia drepturilor acestor categorii de persoane. Va fi util studenţilor care studiază problematica protecţiei juridice a drepturilor a anumitor categorii de persoane şi în special a drepturilor refugiaţilor, dar şi colaboratorilor MAI care activează, şi care în virtutea atribuţiilor de serviciu, acordă asistenţă persoanelor care solicită azil în RM.

      Autorul aduce sincere mulţumiri reprezentanţilor UNHCR în Moldova, care au depus tot efortul, pentru ca notele de curs la disciplina Dreptul refugiaţilor să vadă lumina tiparului.