Lansarea Programului de formare PH International

La data de 4 iulie 2023, în cadrul Direcţiei „CIPAL” a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost lansat Programul de formare a echipelor comune (poliţist şi cadru didactic) implicate în predarea disciplinei opţionale „Educaţie pentru socializare juridică” pentru clasele a VIII-a şi a XI-a în şcolile din Republica Moldova.

Acest program de formare a echipelor comune a fost dezvoltat în cadrulProgramului de socializare juridică în școlile din Republica Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Academia „Ștefan cel Mare”, Inspectoratul General al Poliției și PH International.

Programul cuprinde două module de instruire. În cadrul primului modul sunt instruiți polițiștii selectați pentru a participa la predarea acestei discipline opționale, iar în cel de-al doilea modul se alătură și cadrele didactice din instituțiile de învățământ unde a fost introdusă disciplina opțională „Educație pentru socializarea juridică” selectată de către elevii claselor a VIII-a și a XI-a.

Pe parcursul lunii iulie Direcţia „CIPAL” va organiza două cursuri de instruire la care vor participa circa 35 de polițiști și 35 de cadre didactice din 25 raioane ale țării. Lansarea Programului de formare a echipelor de predare vizează îmbunătățirea calității procesului de formare și extinderea comunității școlilor în care se predă disciplina opțională „Educație pentru Socializare Juridică”.

În vederea asigurării logistice a Programului de formare, PH International a donat Academiei „Ștefan cel Mare” un set de echipamente necesare pentru asigurarea procesului de instruire.

Programul de formare este finanțat de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii.