Lansarea publicaţiei: „Activitatea specială de investigaţii. Dosarele speciale”

Actuala monografie abordează problematica Activităţii speciale de investigaţii, efectuate de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate ce realizează măsuri speciale de investigaţii pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii în Republica Moldova. Acest studiu metodico-didactic este adresat unui destinatar precis – studenţilor, audienţilor şi masteranzilor Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi oferă tuturor specialiştilor o nouă dimensiune, o nouă posibilitate în înţelegerea şi aprofundarea cunoştinţelor privind munca cu dosarele speciale gestionate de funcţionarii serviciilor operative.
În această monografie sunt supuse examinării, în mod proporţional, multitudinea de subiecte controversate, de natură teoretico-ştiinţifică, din domeniul activităţii speciale de investigaţi, minuţios sunt elucidate activităţile ofiţerilor de investigaţii în cadrul dosarelor speciale, accentul fiind punctat pe prevederile actelor normative departamentale ce vizează actualul subiect.
Totodată lucrarea dată poate servi în calitate de impuls teoretico-practic în pregătirea şi perfecţionarea ofiţerilor de investigaţii, care în activitatea lor cotidiană utilizează diverse măsuri speciale de investigaţii şi metode investigativ-operative, conlucrează cu persoane ce acordă ajutor confidenţial pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, stabilirea, cercetarea şi atragerea la răspundere penală a autorilor infracţiunilor, culegerea informaţiei despre persoanele ce pregătesc, tentează şi/sau comit acţiuni nelegitime împotriva Republicii Moldova şi/sau membrilor societăţii noastre.