Lansarea publicației ,,Modele de acte utilizate în activitatea specială de investigații”

În premieră, în Republica Moldova a fost elaborată și lansată publicația ,,Modele de acte utilizate în activitatea specială de investigații”, drept suport pentru aplicarea uniformă a pachetului legislativ și normativ în domeniul activității speciale de investigații.
În premiza noilor evoluții de îmbunătățire a standardelor de calitate în domeniu, creșterii calității serviciilor oferite de organele de aplicare ale legii și luînd în considerație parcursul de continuare a reformei MAI pe dimensiuni ce țin de aplicabilitatea legislației, resurse umane calificate, practici uniforme, iar pe de altă parte drept un suport pentru subiecții activității speciale de investigații.
Dedicația autorilor acestui manual derivă din necesitatea unificării practicii de aplicare a cadrului regulatoriu și de a îndruma ofițerii de investigații prin cultivarea abilităților și creșterii capacităților profesionale.
Această publicație a fost pusă la dispoziția tuturor subdiviziunilor de profil pentru a se conforma exigențelor de întocmire și de perfectare a actelor procedurale, precum și de a crea deprinderi bazate pe corectitudinea de întocmire a acestor acte corelate la prevederile legale.
Publicația constituie un bun îndrumar pentru specialiștii în domeniu, un instrument util pentru proceduri operaționale standard și un suport metodologic pentru orele de pregătire profesională.
Manualul prezintă modele bazate pe transpunerea prevederilor legale ce țin de formă și de conținut.
Valoarea adăugată pe care o prezintă acest manual prin asigurarea și îmbunătățirea calității procedurale pe un domeniu de profil reprezintă un exemplu pentru a reaplica această experiență și în alte domenii.