Lansarea studiului monografic: „Cercetarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare”

În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova a fost editat studiul monografic cu titlul „Cercetarea criminalistică a faptelor săvârşite în legitimă apărare”, autori ai căreia sunt: Constantin RUSNAC şi Iurie ODAGIU.
Legitima apărare constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei şi care reclamă un şir de probleme în ceea ce priveşte cercetarea criminalistică.
Lucrarea abordează o tematică problematică, axată în principal pe identificarea semnelor legitimei apărări, atât în acţiunile cetăţeanului simplu care întreprinde acţiuni de apărare pentru a respinge un atac îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public, cât şi în acţiunile diferitor categorii de persoane cum ar fi poliţistul, condamnatul şi persoană iresponsabilă.
Monografia este recomandată studenţilor ciclului I de studii, masteranzilor, doctoranzilor, audienţilor cursurilor de perfecţionare a calificării cu profil de jurisprudenţă, precum şi oricărui cititor. În special, prezenta lucrare are drept scop oferirea unui sprijin angajaţilor organelor de drept în activitatea de cercetare a faptelor săvârşite în legitimă apărare.