Lansarea studiului monografic: „Infracţiunea unică continuată (prelungită) – legislaţie, teorie si practică judiciară”

În cadrul Acadmiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova a fost editat studiul monografic cu titlul „Infracţiunea unică continuată (prelungită) – legislaţie, teorie si practică judiciară”, autori ai căreia sunt: Iurie LARII, Radion COJOCARU, Iulia-Anca STOIAN. Această lucrare este un studiu de anvergură destinat cercetării juridico-penale a uneia dintre cele mai complexe forme ale unităţii infracţionale denumită în legislaţia penală românească infracţiune continuată, iar în cea moldovenească – infracţiune prelungită. Astfel, lucrarea este elaborată în baza legislaţiei penale a R. Moldova şi a României, aspect care, pe de o parte, nuanţează odată în plus complexitatea studiului, iar, pe de parte, dorinţa autorilor de a promova o apropiere de concept între doctrinele de referinţă.
Lucrarea îşi găseşte utilitate pentru studiul avansat al Dreptului penal, cu referinţă specială la studiile superioare de masterat (ciclul II) şi studiile superioare de doctorat (ciclul III). De asemenea, lucrarea are şi o importanţă teoretico-aplicativă întrucât sunt identificate anumite constatări şi concluzii pe care le găsim deosebit de utile pentru organele de drept la identificarea elementelor infracţiunii unice continuate (prelungite).