Limba noastră cea română

„La Mulți Ani Limba Română!” este genericul  mesei rotunde desfăşurate în cadrul Departamentului Limbi Moderne al Academiei „Ștefan cel Mare ”, la data de 30 august 2022.

Membrii subdiviziunii au făcut schimb de opinii despre necesitatea studierii limbii române, precum și despre impactul acesteia asupra păstrării spiritualității românești în Republica Moldova. Perpetuarea limbii române, exprimarea creației literare, artistice și a celei științifice prin intermediul ei rămâne a fi cea mai prețioasă comoară pe care am moștenit-o.

Cu prilejul Sărbătorii Naţionale „Limba noastră”, colectivul Academiei „Ștefan cel Mare” adresează sincere felicitări tuturor conaţionalilor, cu îndemnul nobil de a păstra cu evlavie bogăţia valorilor naţionale ale neamului nostru.