06.06.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Subofițer superior al Secției de gardă și regim a Direcției management operațional (nivel ierarhic profesional C02)

31.05.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție vacantă, aferentă corpului de subofițeri: Subofițer superior al Secției de gardă și regim a Direcției management operațional (nivel ierarhic profesional C02)

23.05.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul se află în concediu de maternitate) funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Subofițer superior al Secției de gardă și regim a Direcției management operațional (nivel ierarhic profesional C02)

23.05.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer al Secției de gardă și regim a Direcției management operațional (nivel ierarhic profesional B03)

23.05.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul asigură interimatul funcției publice cu statut special de conducere) funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Secției integritate și protecția informației clasificate (nivel ierarhic profesional B01)

17.05.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul exercită interimatul funcției publice cu statut special de conducere) funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef al Departamentului formare inițială ofițeri al Direcției dezvoltare profesională (nivel ierarhic profesional A03)

26.04.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne,(adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție temporar vacantă (titularul are suspendat raportul de serviciu în legătură cu delegarea la studii de doctorat peste hotare), aferentă corpului de ofițeri: Ofițer superior al Secției relații externe a Direcției cooperare internațională
(nivel ierarhic profesional B02)

22.04.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne,(adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21)anunță temporar vacantă (titularul este în concediu pentru îngrijirea copilului)funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentrucompletare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituțiidin subordinea Ministerului Afacerilor Interne):Șef al Secției integritate și protecția informației clasificate(nivel ierarhic profesional A03)

19.04.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri: Ofițer superior al Serviciului juridic (nivel ierarhic profesional B02)

18.04.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul are suspendat raportul de serviciu în legătură cu delegarea la studii de doctorat peste hotare) funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer superior al Secției relații externe a Direcției cooperare internațională (nivel ierarhic profesional B02)

16.04.2021 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție vacantă, aferentă corpului de subofițeri: Subofițer superior al Secției dotări și intendență a Direcției administrare patrimoniu (nivel ierarhic profesional C02)

10.04.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer superior al Serviciului juridic (nivel ierarhic profesional B02)

10.04.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul în concediu pentru îngrijirea copilului) funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef adjunct al Direcției dezvoltare profesională (nivel ierarhic profesional A02)

08.04.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de subofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Subofițer superior al Secției dotări și intendență a Direcției administrare patrimoniu (nivel ierarhic profesional C02)

21.03.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție vacantă, aferentă corpului de ofițeri: Ofițer principal al Secției integritate și protecția informației clasificate (nivel ierarhic profesional B01)

14.03.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Secției integritate și protecția informației clasificate (nivel ierarhic profesional B01)

11.03.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul este în concediu pentru îngrijirea copilului) funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer superior al Secției administrare personal a Direcției resurse umane (nivel ierarhic profesional B02)

01.03.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție temporar vacantă (titularul este în concediu pentru îngrijirea copilului), aferentă corpului de ofițeri: Asistent universitar al Catedrei activitate specială de investigații și anticorupție a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică (nivel ierarhic profesional B03)

22.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul este în concediu pentru îngrijirea copilului) funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Asistent universitar al Catedrei activitate specială de investigații și anticorupție a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică (nivel ierarhic profesional B03)

21.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Secției proiecte și dezvoltare instituțională (nivel ierarhic profesional B01)

19.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri: Șef adjunct al Secției 1A a Comandamentului studenți cu statut special (nivel ierarhic profesional A03)

19.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de subofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Subofițer superior al Secției dotări și intendență a Direcției administrare patrimoniu (nivel ierarhic profesional C02)

14.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer superior al Secției proiecte și dezvoltare instituțională (nivel ierarhic profesional B02)

13.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer superior al Secției administrare personal a Direcției resurse umane (nivel ierarhic profesional B02)

13.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri: Ofițer principal al Secției tehnologia informației și comunicații (nivel ierarhic profesional B01)

12.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef adjunct al Secției 1A a Comandamentului studenți cu statut special (nivel ierarhic profesional A03)

06.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri: Ofițer superior al Serviciului audit intern (nivel ierarhic profesional B02)

05.02.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Secției tehnologia informației și comunicații (nivel ierarhic profesional B01)

31.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri: Ofițer superior al Secției management al calității a Direcției studii și management al calității (nivel ierarhic profesional B02)

31.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță spre ocupare din sursă externă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri: Ofițer principal al Departamentului formare continuă subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL) (nivel ierarhic profesional B01)

30.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer superior al Serviciului audit intern (nivel ierarhic profesional B02)

30.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef al Secției 4 a Comandamentului studenți cu statut special (nivel ierarhic profesional A03)

30.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef adjunct al Secției 3A a Comandamentului studenți cu statut special (nivel ierarhic profesional A03)

23.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef al Catedrei management și comunicare profesională a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică (nivel ierarhic profesional A03)

23.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer superior al Secției management al calității a Direcției studii și management al calității (nivel ierarhic profesional B02)

23.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef al Direcției management operațional (nivel ierarhic profesional A02)

23.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Secției proiecte și dezvoltare instituțională (nivel ierarhic profesional B01)

23.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Departamentului formare continuă subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL) (nivel ierarhic profesional B01)

23.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef al Secției tehnologia informației și comunicații (nivel ierarhic profesional A03)

16.01.2024 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef al Secției pregătire profesională și protecție socială a Direcției resurse umane (nivel ierarhic profesional A03)

05.01.2023 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef al Secției tehnologia informației și comunicații (nivel ierarhic profesional A03)

28.12.2023 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță vacantă funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională (nivel ierarhic profesional B01): Persoana de contact: Sofrone Liudmila, tel.022-72-52-33

15.12.2023 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul este în concediu pentru îngrijirea copilului) funcția publică cu statut special de execuție aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Ofițer principal al Serviciului juridic (nivel ierarhic profesional B01)

30.11.2023 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, (adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21) anunță temporar vacantă (titularul în concediu pentru îngrijirea copilului) funcția publică cu statut special de conducere aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne): Șef adjunct al Direcției dezvoltare profesională (nivel ierarhic profesional A02) Persoana de contact: Grosu Elena, tel.022-72-52-33

09.11.2023 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne,(adresa juridică: MD-2009, mun.Chișinău, str.Gheorghe Asachi, nr.21)anunță vacantă funcția publică cu statut special aferentă corpului de ofițeri
pentru completare din sursă externă:Ofițer superioral Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a
Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică(nivel ierarhic profesional B02. Persoana de contact: Grosu Elena, tel.022-72-52-33

01.11.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcția publică cu statut special aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne), ofițer superior al Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică (nivel ierarhic profesional B02). Persoana de contact: Grosu Elena, tel. 022-72-52-33.

09.10.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcția publică cu statut special aferentă corpului de ofițeri pentru completare din sursă internă (subdiviziuni, autorități administrative sau instituții din subordinea Ministerului Afacerilor Interne) de Șef al Direcției resurse umane. Persoana de contact: Buzdugan Aurica, tel. 022-72-52-33.

21.08.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare prin concurs funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Șef adjunct al Secției 1A a Comandamentului studenți cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel. 022-72-52-33.

21.08.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare prin concurs funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Șef adjunct al Secției 2B a Comandamentului studenți cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel. 022-72-52-33.

14.08.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Șef adjunct al Secției 1A a Comandamentului studenți cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel. 022-72-52-33.

14.08.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Șef adjunct al Secției 2B a Comandamentului studenți cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel. 022-72-52-33.

30.06.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs, pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific. Persoana de contact: Oleg Rusu, tel. 022-73-32-04.

21.04.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare prin concurs funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Șef adjunct al Secției 3A a Comandamentului studenți cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

12.04.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Șef adjunct al Secției 3A a Comandamentului studenți cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.04.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Serviciului planificare, analiză și monitorizare al Direcției management operațional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

15.03.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef-adjunct al Direcției administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.03.2023 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Șef al Direcției administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.11.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef al Direcției administrare patrimoniu. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

12.09.2022 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.08.2022 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Şef adjunct al Secției nr.3A a Comandamentului studenți cu statut special (temporar, pe perioada deținerii interimatului unei funcții de conducere de titularul funcției). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

05.08.2022 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare prin concurs funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Prodecan al Facultății drept, administraţie, ordine și securitate publică. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

29.07.2022 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Prodecan al Facultății drept, administraţie, ordine și securitate publică. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

15.07.2022 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare prin concurs funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Direcției resurse umane. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

14.07.2022 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare prin concurs funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secţiei asigurare logistică a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.07.2022 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 21 anunță vacantă funcția publică cu statut special aferentă corpului de ofițeri: Șef al Direcției resurse umane

07.07.2022Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 21 anunță vacantă funcția publică cu statut special aferentă corpului de ofițeri: Șef adjunct al Secției 3B a Comandamentului studenți cu statut special

06.07.2022 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 21 anunță vacantă funcția publică cu statut special aferentă corpului de ofițeri: Șef al Secției asigurare logistică a Direcției administrare patrimoniu. Mariana Rotaru, tel. 022725233; e-mail: mariana.rotaru@mai.gov.md.

13.06.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil a Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.05.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

20.05.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secţiei relaţii externe a Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

20.05.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secției alimentară a Direcției administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

05.04.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior al Secţiei proiecte şi dezvoltare instituţională (temporar, pe perioada detaşării inspectorului principal Stratu Violeta Serghei). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.02.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.02.2022.Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Formator (temporar, pe perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.02.2022. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

22.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL).. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233

22.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada deţinerii interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere de către titular) al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator (temporar, pe perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.02.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

11.01.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

05.01.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Maestru de instruire al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

03.01.2022Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator (temporar, pe perioada deţinerii interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere de către titular) al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

29.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Șef al Departamentului formare continua și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

28.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

28.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Maestru de instruire al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

24.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef al Catedrei științe manageriale, socio-umane și comunicare profesională a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

21.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Subofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Șef al Catedrei științe manageriale, socio-umane și comunicare profesională a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

10.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef adjunct al Secției nr.3b al Comandamentului studenţi cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

10.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.12.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator (temporar, pe perioada concediului partial plătit) al Departamentului formare iniţiala subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer superior (temporar, pe perioada deţinerii interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere de către titular) al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secţiei relaţii externe a Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: -Subofiţer superior al Secției documentare. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Şef al Secției nr.3b al Comandamentului studenţi cu statut special. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Subofiţer superior al Secţiei documentare. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

13.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Secției management al calităţii a Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

13.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Formator al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofițer principal al Secției management al calităţii a Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.10.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

15.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Serviciului juridic. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofiţer principal al Serviciului juridic. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: -Ofițer superior al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: – Subofiţer superior al Secției comunicații și tehnologii informaționale. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Ofițer superior al Departamentului limbi moderne al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare iniţiala subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.09.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Şef al Departamentului formare iniţială subofiţeri al Direcţiei Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233..

24.08.2021Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secției comunicații și tehnologii informaționale. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

24.08.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Departamentului formare continuă subofiţeri al Direcţiei Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii.: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.08.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Departamentului formare continuă subofiţeri al Direcţiei Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.08.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Formator al Departamentului formare iniţială subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.08.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef adjunct al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

10.08.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

10.08.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

23.07.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.07.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: – Şef al Secţiei relaţii externe a Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.07.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Secției transport auto a Direcției administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

27.06.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Departamentului instruire auto și legislație rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.06.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

31.05.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Lector universitar al Catedrei drept privat a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

20.05.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.05.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei relaţii externe a Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.05.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.05.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Serviciului mobilitate academică al Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.05.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei administrare personal al Direcţiei resurse umane. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

04.05.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Departamentului formare iniţială subofiţeri al Direcţiei Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

21.04.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continua subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.04.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Secţiei relaţii externe a Direcţiei cooperare internaţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.04.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada deținerii interimatului unei funcții de conducere de titularul funcției) al Serviciului planificare, analiză şi monitorizare al Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

24.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

22.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada deținerii interimatului unei funcții de conducere de titularul funcției) al Serviciului planificare, analiză şi monitorizare al Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Serviciului cultural-educativ. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

26.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer operativ de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233

23.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Serviciului evidență și acte de studii al Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

23.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Asistent universitar al Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Serviciului evidență și acte de studii al Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Asistent universitar al Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Serviciului planificare, analiză și monitorizare al Direcției management operațional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

15.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Șef al Catedrei drept polițienesc și securitate publică a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Prodecan al Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

29.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Secției management al calității a Direcției studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continua subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

21.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Șef adjunct al Direcției studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal Secţiei asigurare logistică a Direcției Asigurare Patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

04.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.12.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Departamentului de selectare şi evaluare. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţilei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei armament şi mijloace speciale a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei integritate și protecția informației clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

09.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

09.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei armament şi mijloace speciale a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofițer principal al Secției management al calităţii a Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

26.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Serviciului juridic. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului instruire auto şi legislaţie rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţilei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei relații externe a Direcţiei cooperare internațională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

13.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Departamentului formare iniţială subofiţeri a Direcţiei „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii”. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

12.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Serviciului planificare, analiză şi monitorizare al Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

12.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Lector universitar al Catedrei drept public și securitate a frontierei a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei relații externe a Direcţiei cooperare internațională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

05.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Secţiei proiecte şi dezvoltare instituţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei de gardă și regim a Direcţiei management operațional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Lector universitar al Catedrei drept public și securitate a frontierei a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

28.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de șef al Catedrei drept penal și criminologie a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

23.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofițer principal al Secției proiecte și dezvoltare instituțională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

22.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Catedrei drept penal și criminologie a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare inițială subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

14.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de ofiţer principal al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

26.08.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu.

26.08.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional.

14.02.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de Subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional.

07.02.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional.

03.02.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu.

23.10.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Subofiţer superior al Secţiei documentare.

02.10.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofițer de serviciu al Secției de gardă și regim a Departamentului management operațional.

23.09.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti vacante ajutor ofiţer de serviciu al secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn a Departamentului management operaţional.

16.09.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofițer de serviciu al Secției de gardă și regim a Departamentului management operațional.

16.05.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de maistru instruire auto al Catedrei pregătire militară și intervenții profesionale a Facultății securitate civilă și ordine publică.

20.07.2018 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management operaţional – 2 funcţii.

12.07.2018 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management operaţional – 2 funcţii.

27.11.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de plutonier al Secției formațiuni efectiv variabil a Departamentului management operațional.

23.11.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de Tehnician (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional.

16.11.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Tehnician (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional.

23.10.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:– lector universitar al Catedrei pregătire fizică şi autoapărare a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică;– lector universitar al Catedrei ştiinţe manageriale şi socio-umane a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică.Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

04.10.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:– prodecan al Facultăţii drept;– şef al Catedrei activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională a Facultăţii drept;– şef al Catedrei drept poliţienesc a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică;– şef al Secţiei formare managerială a Departamentului dezvoltare profesională şi managerială;– asistent universitar (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Catedrei activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională a Facultăţii drept.Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

14.09.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti de Tehnician (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

17.08.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de:– ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management operaţional;– inspector-şofer al Secţiei armament şi poligoane a Departamentului management operaţional.Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

12.05.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti de Specialist al Decanatului Facultăţii Drept. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

20.01.2016 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti de ajutor ofiţer de serviciu al secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn a Departamentului management operaţional. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

18.09.2015 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

03.08.2015 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei poliţieneşti vacante de: „Tehnician al secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional”

Ordinul MAI nr. 107 din 25 martie 2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante”

Regulament cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante