Masa rotundă cu genericul „Rolul carabinierilor în sistemul de ordine şi siguranţă publică”

La data de 12 aprilie 2023, studenții anului III ai Academiei „Ştefan cel Mare”, specializarea „Ordine publică”, au participat la Masa rotundă cu genericul „Rolul carabinierilor în sistemul de ordine şi siguranţă publică”, organizată de Inspectoratul General de Carabinieri al MAI în colaborare cu Academia „Ştefan cel Mare”.

Scopul întrunirii a ținut de formarea unei înalte conștiințe patriotice și promovarea responsabilității civice în rândul tinerilor, iar obiectivele s-au axat pe familiarizarea studenților participanți cu specificul activității Inspectoratului General de Carabinieri, rolul acestora în sistemul de ordine și siguranță publică, generarea de noi idei și teme de discuții ce ţin de sistemul motivațional în cadrul structurilor de forță ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Totodată, au fost abordate şi subiectele de o importanţă deosebită precum:

1. Statutul, locul, rolul, organizarea şi funcţionarea IGC al MAI;

2. Factorii motivaționali de dezvoltare a unei cariere în cadrul structurilor de forță ale MAI;

3. Activitatea pe tărâmul polițienesc și așteptările de perspectivă;

4. Motivarea angajaţilor din domeniul polițienesc;

5. Actualități și problematica identificată în activitatea angajaților cu statut special etc.

Tematica enunţată a trezit interes participanților reuniunii, care s-a dovedit a fi una constructivă, iar de ideile și propunerile generate în formatul interactiv se va ține cont în procesul planificării activității în cadrul entităților MAI.

Studenţilor implicați în organizarea și desfășurarea mesei rotunde le-au fost înmânate diplome de participare, precum şi pliante informative referitoare la activitatea carabinierilor.