Misiunea de evaluare în cadrul Academiei

La data de 19 septembrie curent, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizată şi desfăşurată întrunirea între conducerea instituţiei şi reprezentanţii Centrului de la Geneva pentru Controlul De mocratic al Forţelor Armate (DCAF).
Evenimentul a început cu mesajul de salut din partea dl Simion Carp, rector al Academiei. Oaspeţilor li s-a adus la cunoştinţă o prezentare generală despre structura şi obiectivele instituţiei, procesul de studii, programele analitice, laboratoarele dotate cu tehnică, conlucrarea cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale, cît şi problemele cu care se confruntă la momentul actual instituţia, precum şi activităţile ce sunt întreprinse în vederea lichidării acestora.
A fost menţionat faptul că pentru buna pregătire a studenţilor, activitatea de instruire se bazează pe respectarea principiilor democratice şi angajamentelor prevăzute în procesul de la Bologna.
În acelaşi context s-a vorbit despre propunerea Academiei de a institui sistemul electronic de instruire la distanţă precum şi ascultarea on-line a orelor de interes major pentru subdiviziunile desconcentrate. S-a discutat amplu despre riscurile profesionale ale angajaţilor şi identificarea mecanismelor de depăşire a acestora.
În discuţie rectorul a adus la cunoştinţă rezultatele sondajului efectuat de către Academie referitor la activitatea absolvenţilor, menţionînd totodată că în acest an prioritar a fost înmatricularea studentelor (circa 30%). Concomitent înmatricularea s-a axat şi pe admiterea studenţilor în a căror familie lipseşte unul din părinţi.
În final, reprezentanţi DCAF au salutat activităţile întreprinse de instituţie în vederea instruirii studenţilor şi audienţilor, reflectînd rezoluţia care urmează a fi aplicată ulterior.