Noi veniţi

În cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost îndreptaţi la studii 80 de subofiţerii şi ofiţerii noi angajaţi în Inspectoratele teritoriale de poliţie, care au absolvit alte instituţii de învăţământ, decât Academia „Ștefan cel Mare”.
Din primele zile aceştia au început orele de instruire practică în poligonul multifuncţional al instituţiei, situat în mun. Chişinău, str. Lermontov. Procesul de instruire este unul practic, bazat pe acumularea experienţei de activitate şi procesarea situaţiilor şablon, întâlnite în activitatea de serviciu. Condiţiile de instruire sun maximal apropiate de condiţiile de activitate de la locul de muncă. Profesorii şi instructorii supraveghează ca poliţiştii noi angajaţi să însuşească cadrul normativ ca să fie capabili să motiveze acţiunile întreprinse în cadrul intervenţiilor poliţieneşti contravenţionale. Ofiţerii însuşesc prin aplicaţii tactica şi metodologia de efectuare a actelor de urmărire penală, iar subofiţerii – modalităţile de intervenţie la menţinerea şi restabilirea ordinii publice, comunicarea cu cetăţenii etc. Astfel cunoştinţele şi deprinderile de activitate a ofiţerilor şi subofiţerilor, noi angajaţi, sunt formate prin perspectiva predominant practică şi aplicată a procesului formativ.
Mulţi dintre cei instruiți au salutat modul de instruire şi au devenit siguri că se vor isprăvi în viitor cu sarcinile de serviciu, prevăzute în fişa de post. Majoritatea au menţionat că nu au avut ocazia să fie instruiți prin asemenea modalităţi în instituţiile care le-au absolvit.