O nouă promoţie de ofiţeri iniţiaţi în cadrul Direcției dezvoltare profesională

În perioada 07.11.2022-24.02.2023, Direcția dezvoltare profesională a Academiei „Ștefan cel Mare”, a organizat şi desfăşurat cursul de formare profesională iniţială pentru 27 de ofiţeri (grupa academică 111).

Obiectivul principal al cursului prenotat s-a axat pe formarea competenţelor generale şi specifice descrise în standardele ocupaţionale, necesare bunei desfăşurări a activităţii profesionale.

La cursul menționat, au fost implicaţi formatori din cadrul instituţiei, cât şi formatori invitaţi cu o bogată experienţă în activitatea profesională din cadrul subdiviziunilor specializate ale MAI.

Pentru implicare activă, rezultate remarcabile la studii, precum şi obţinerea celor mai înalte calificative, 4 ofiţeri au fost menţionaţi cu diplome de merit, din partea conducerii instituţiei.

La festivitatea de înmânare a certificatelor de absolvire au participat conducerea Direcției dezvoltare profesională, formatori implicaţi în procesul de instruire şi reprezentantul IGP al MAI, care au adresat mesaje de felicitare pentru realizarea serviciului public de calitate, corectitudine, profesionalism,  disciplină, și integritate încurajând, în acest fel, absolvenţii.