Participarea la Atelierul ştiinţifico-practic în cadrul Proiectului Erasmus+ „Educational for eDrone”

La data 10 noiembrie 2020 la Atelierul ştiinţifico-practic „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu”, adresată tuturor persoanelor interesate de aplicarea dronelor în diferite domenii: monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu, cadastru, agricultură, poliţie, etc şi partenerilor din cadrul Proiectului Erasmus+ „Educational for eDrone”, desfăşurat în incinta Institutului Cercetare şi Inovare al USM au participat: dl Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii şi management al calităţii, comisar-şef; dna Victoria Jitari, şef al direcţiei cooperare internatională, comisar-şef; dl Constantin Rusnac, şef al catedrei „Procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională”, comisar principal. În cadrul atelierului, au fost puse în discuţie subiecte legate de: modelarea dinamicii de tranziţie prin intermediu fluctuaţilor termice; cercetarea spectrelor de reflectanţa a micro-obiectelor biologice la distanţă; oportunităţi de utilizare a dronelor de APL; problematica reglementării domeniului aparatelor de zbor fără pilot; aplicaţiile civile ale aparetelor de zbor fără pilot la bord – facilitator al economiei dronelor în RM; contribuţii la studiul stabilităţii stărilor de echilibru ale sistemelor dinamice complexe; utilizarea dronelor în agroindustria modernă etc.
Totodată, tematica discuţiilor a fost legată şi de aspectul juridic, de protecţie a drepturilor omului cu ocazia folosirii dronelor, dronele în activitatea poliţiei, dl Rusnac a prezentat comunicarea cu titlu „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea acţiunilor de urmărire penală”.
De menţionat, că experienţa partenerilor din Republica Moldova în cadrul acestui proiect este una pozitivă, deoarece este un exemplu în realizarea obiectivelor trasate şi în deosebi în conlucrea şi cooperarea cu toţi membrii naţionali şi parteneri asociaţi.