Perfecţionarea interacţiunii subdiviziunilor poliţieneşti în cazul situaţiilor de criză

Conform dispoziţiei MAI nr. 4/70int din 28.02.2014 „Cu privire la organizarea antrenamente de instruire întru perfecţionarea interacţiunii subdiviziunii MAI în cazul situaţiilor de criză” la 20 martie şi 21 martie curent, la blocurile de studii, situate pe adresa mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21 şi str. Sf. Vineri, 7, a fost desfăşurată prima etapă a aplicaţiilor tactice, la care au participat efectivul de ofiţeri şi subofiţeri, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” şi funcţionarii de poliţie ce trec cursurile de formare iniţială în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială.
În cadrul aplicaţiilor au fost simulate un şir de acţiuni tactice privind interacţiunea subdiviziunilor la aplicarea procedeelor de neutralizarea a încălcărilor în masă a ordinii publice; paza obiectivelor de o importanţă majoră; respingerea atacurilor armate asupra sediilor instituţiei.
Scopul acestor aplicaţii a constat în următoarele:
– ridicarea nivelului capacităţii de luptă a efectivului Academiei;
– ridicarea nivelului de interacaţiune între subdiviziuni;
– perfecţionarea comunicării între subdiviziuni;
– depăşirea momentelor stresante a efectelor provocate de atacul gloatei, de folosirea mijloacelor explozibile, a împuşcăturilor din arme de foc (cartuşe oarbe);
– protecţia împotriva obiectelor de atac ale gloatei;
– folosirea medierii ca mijloc de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă;
– identificarea factorilor de risc în executarea misiunilor specifice.
Acţiunile efectivului poliţienesc în cadrul aplicaţiilor tactice au fost bazate pe respectarea cadrului legal.