PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII – PROBLEME, SOLUŢII ŞI PERSPECTIVE

PROGRAMUL CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE
14:00 – 14:05 Conectarea participanţilor (validarea înscrierii la conferinţă)
14:05 – 14:15 Deschiderea lucrărilor conferinţei
14:15 – 15:40 Sesiune de comunicări în plen
15:40 – 16:40 Sesiunea I
16:40 – 16:50 Dezbateri, concluzii şi recomandări
16:50 – 17:00 Închiderea lucrărilor conferinţei


Expunerea raportului/ comunicării în cadrul activităţii – până la 7 minute.
Dezbateri – până la 5 minute.
Limba de comunicare – română.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CONFERINŢEI
– elucidarea celor mai bune practici ale ţărilor membre ale Uniunii Europene în
domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii;
– analiza tacticilor şi metodelor moderne de prevenire şi combatere a diferitor forme
de manifestare a criminalităţii;
– abordarea teoretico-practică a fenomenului criminalităţii în Republica Moldova şi
în ţările vecine prin prisma analizei concepţiilor şi viziunilor existente în literatura
de specialitate;
– identificarea lacunelor din legislaţia naţională care împiedică prevenirea şi
combaterea eficientă a criminalităţii;
– prezentarea generală şi evaluarea principalelor forme de activitate şi a problemelor
cu care se confruntă structurile de ordine abilitate cu competenţe de prevenire şi
combatere a criminalităţii;
– formularea concluziilor, propunerilor şi recomandărilor cu privire la eficientizarea
măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii etc.

Programa Conferinţei ştiinţifice naționale interuniversitară  a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a IV-a, 27 ianuarie 2022