„Probleme actuale privind combaterea traficului de femei”

Evenimente interne

 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională

 

 

     La acest for ştiinţifico-practic de nivel internaţional ne-au onorat cu prezenţa:

    – Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, dna Liliana Palihovici;

    – Ministrul Afacerilor Interne, dl general de brigadă Alexei Roibu;

    – Deputaţi ai Parlamentului şi membri ai Guvernului Republicii Moldova;

    – Vicepreşedintele Fundaţiei Hanns Saidel, profesor Ursula Mănle

    – Secretarul Ambasadei RFG în Republica Moldova, dl Dorotee Brodure;

    – Conducători ai organelor de drept din Republica Moldova;

    – Distinşi savanţi şi personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare.

    De asemenea, au venit să-şi expună viziunile pe marginea problemei abordate reprezentanţi ai organelor de drept,   instituţiilor superioare de învăţămînt, organizaţiilor internaţionale şi naţionale; non-guvernamentale, specialişti ai subpiziunilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi corpul profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare”.

   Evenimentul de astăzi a urmărit realizarea unui schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe acumulate, precum şi evaluarea eforturilor întreprinse de organele competente ale statelor participante la procesul prevenirii şi combaterii fenomenului ce a constituit subiectul abordat în cadrul lucrărilor conferinţei. Actualul for ştiinţific, prin rezoluţia adoptată, a urmărit înaintarea unor concluzii, propuneri şi recomandări calitative, fundamentate pe experienţa avansată a ţărilor europene şi pe suportul teoretico-practic al savanţilor şi experţilor din acest domeniu, menite să constituie un fundament solid pentru persoanele şi organele abilitate cu competenţe de contracarare a traficului de persoane.