Programa Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională cu genericul: „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”

Conferinţa va avea loc la data de 08 decembrie 2022

Agenda conferinţei este accesibilă aici