Dinu Ostavciuc
Rector,
doctor în drept, conferenţiar universitar
comisar-şef