Revista Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este destinată publicării celor mai valoroase cercetări şi studii ştiinţifice (sub formă de articole) elaborate de către cercetătorii ştiinţifici ai instituţiei, inclusiv personal didactic, doctoranzi, teoreticieni şi practicieni. Principale obiective pe care se urmăresc prin dezvoltarea Revistei ştiinţifice sunt: realizarea direcţiilor de cercetare ştiinţifică; ridicarea calităţii cercetărilor ştiinţifice; dezvoltarea aptitudinilor şi promovarea cunoştinţelor profesionale a angajaţilor MAI al R. Moldova; democratizarea accesului la cercetările ştiinţifice publicate; asigurarea unei dezvoltări perpetue a cunoştinţelor din domeniul dreptului, inclusiv în direcţia prevenirii şi combaterii criminalităţii etc.
Dreptul de autor asupra publicaţiei îl are Academia „Ştefan cel Mare”. Pentru fiecare articol în parte dreptul de autor îl deţine autorul. Responsabilitatea pentru conţinutul ştiinţific al articolului revine autorului, care poartă răspundere pentru plagiat. Acest lucru este specificat chiar pe versoul foii de titlu al revistei.
Articolele prezentate fără respectarea normelor de conţinut şi de redactare vor fi respinse de către Colegiul de redacţie.