Redactor-şef:

dr. Iurie LARII, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

Redactor-şef adjunct:

dr. Radion COJOCARU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

MEMBRI:

dr. Costică VOICU, prof. univ., Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, România

др. Виктор Н. БЕСЧАСТНЫЙ, профессор, руководитель Секретариата Конституционного Суда Украины, заслуженный юрист Украины

dr. Nelu NIȚĂ, prof. univ., Universitatea „George Bacovia”, Bacău, România

dr. George-Marius ŢICAL, prof. univ., membru titular al Academiei de Științe a Securității Naționale (București, România), membru asociat al Academiei Oamenilor de Științe din România, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România

dr. Cezar PEŢA, prof. univ., Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România

dr. hab. Valeriu CUȘNIR, prof. univ., vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova

dr. hab. Pavel MORARU, conf. univ., Departamentul Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România

Dr. Cătălin ANDRUŞ, conf. univ., prorector, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, România

dr. hab. Gheorghe GLADCHI, prof. univ., Academia „Ştefan cel Mare”a MAI al Republicii Moldova

dr. Mihail DAVID, International Police Association, Constanţa, România

dr. Bogdan Cătălin PĂUN, avocat, Baroul jud. Prahova, Ploiești, România

dr. Tudor OSOIANU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Igor TROFIMOV, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Veaceslav URSU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Ştefan BELECCIU, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Marian GHERMAN, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Alexandru PARENIUC, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Alexandru ZOSIM, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Liliana CREANGĂ, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Igor BANTUȘ, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Lilian LUCHIN, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

dr. Constantin RUSNAC, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

Ruslan CONDRAT, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, master în drept