Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane

În contextul marcării „Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane” precum şi Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, care s-a desfăşurat în perioada 18-25 octombrie curent, au fost organizate diverse activităţi tematice privind promovarea activă a politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

La 22 octombrie, Direcţia dezvoltare profesională a organizat şi desfăşurat o Masă rotundă cu genericul „Traficul de fiinţe umane – fenomen actual al societăţii, provocări şi tendinţe”. Activitatea ştiinţifică a avut drept scop sporirea gradului de informare privind riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane, precum şi identificarea mecanismelor de luptă împotriva fenomenului dat.

 În cadrul acestui eveniment ofiţerii debutanţi au prezentat informaţii cu referire la necesitatea prevenirii şi contracarării traficului de fiinţe umane, au abordat cele mai eficiente metode şi soluţii de prevenire a acestui flagel. La final, au fost acordate Certificate de participare tuturor celor implicaţi la activitatea menţionată.

Totodată, în perioada 18-21 octombrie curent, a fost organizat şi desfăşurat un curs de perfecţionare/specializare în domeniul „Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane”, fiind instruiţi 19 angajaţi din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.