Acte normative ale Guvernului RM, MEC, ANACEC:

 1. HG nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115655&lang=ro
 1. HG nr. 497 din 23.10.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118490&lang=ro
 1. HG nr. 326 din 18.07.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115592&lang=ro
 1. Ordinul MECC nr. 514 din 05.12.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat
  http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-confirmation-doctor-habilitated-doctor/calificativ/ordin-mecc_regulament_calificative-(1).pdf
 2. Ordinul ME nr. 86 din 08.02.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._86_din_8.02.2016.pdf
 3. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27.12.2019 cu privire la aprobarea materialelor metodologice în vederea confirmării titlurilor ştiinţifice
  http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-confirmation-doctor-habilitated-doctor/works-confirmation-scientific-titles/tipuri-lucrari-acceptate-27.12.2019.pdf
 4. Model de prezentare a listei lucrărilor ştiinţifice la tema tezei/lucrării de sinteză: 
  http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-confirmation-doctor-habilitated-doctor/normative-acts-model-list-scientific-papers/ 
 5. Model de rezoluţie cu privire la Raportul de similitudini PDF
  http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-confirmation-doctor-habilitated-doctor/normative-acts-model-rezolutie/  
 6. Model de cerere pentru transmiterea tezei și a rezumatului/elor acesteia, în variantă electronică, la ANACEC PDF
  http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-confirmation-doctor-habilitated-doctor/normative-acts-model-cerere/