1. Regulament al Şcolii Doctorale
  2. Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”
  3. Metodologia privind desfăşurarea şi organizarea procedurii de admitere la studii superioare de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” pentru anul de studii 2021—2022
  4. Metodologia privind desfăşurarea competiţiei proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” pentru anul de studii 2021—2022 (la buget)
  5. Ghid de redactare al tezei de doctorat şi al rezumatului
  6. Ghid privind redactarea referatelor ştiinţifice
  7. Metodologia privind desemnarea membrilor Consiliului Ştiinţific
  8. Regulament instituțional privind prevenirea plagiatului şi verificarea similitudinilor în tezele de doctor
  9. Contract-cadru de studii superioare de doctorat