Tema: „Rolul sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate în realizarea scopului pedepsei penale”
Autor: CRUDU Alexandr.
Aviz susținere publică
Teza de doctorat.
Rezumatul tezei: RO | EN
Competențele candidatului: CV | Lista de publicați
Comisia de doctorat: Membrii comisiei

Tema: „Răspunderea penală pentru divulgarea secretului de stat”
Autor: GAINA Alexandru.
Aviz susținere publică
Teza de doctorat
Rezumatul tezei: RO | EN
Competențele candidatului: CV | Lista de publicați
Comisia de doctorat: Membrii comisiei | Informaţii privind membrii comisiei

Tema: „Analiza juridico-penală a infracțiunii de falsificare a probelor”
Autor: PITERSCHI Eugen.
Aviz susţinere publică
Teza de doctorat
Rezumatul tezei: RO | EN
Competenţele candidatului: CV | Lista de publicaţii
Comisia de doctorat: Membrii comisiei | Informaţii privind membrii comisiei

Tema: „Protecţia mediului prin prisma conceptelor de proprietate”
Autor: GLADCHI Mircea.
Aviz susținere publică
Teza de doctorat.
Rezumatul tezei: RO | EN
Competențele candidatului: CV | Lista de publicați
Comisia de doctorat: Membrii comisiei

Tema tezei de doctor habilitat: Asigurarea drepturilor omului în cadrul etapelor prejudiciare: normativul procesual penal naţional, practici europene şi internaţionale
Autor: OSTAVCIUC Dinu, dr., conf. univ.
Aviz susţinere publică:
Teza de doctor habilitat:
Rezumatul tezei: RO / ENG
Competenţele candidatului: CV / Lista publicaţiilor
Comisia de susţinere publică: Informaţii privind membrii comisiei