Şedinţa între conducerea instituţiei cu reprezentanţii secţiilor resurse umane ale Inspectoratelor teritoriale de poliţie

La 20.09.2013 în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a fost desfăşurată şedinţa între conducerea instituţiei cu reprezentanţii secţiilor resurse umane ale Inspectoratelor teritoriale de poliţie.
În cadrul întrevederii s-au discutat aspectele legate de identificarea potenţialilor candidaţi la studii în Academie „Ştefan cel Mare”.
În contextul pregătirii iniţiale a personalului angajat din sursa externă precum şi instruire pe parcursul întregii vieţi reprezentanţii secţiilor resurse umane au menţionat necesitatea acoperirii cu materiale didactice, au apreciat propunerea Academiei de a institui sistemul electronic de instruire la distanţă precum şi ascultarea on-line a orelor de interes major pentru subdiviziunile desconcentrate. S-a discutat amplu despre riscurile profesionale ale angajaţilor şi identificarea mecanismelor de depăşirea a acestora.
În discuţie rectorul a adus la cunoştinţă rezultatele sondajului efectuat de către Academie, referitor la activitatea absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare”.
În contextul reformelor au fost discutate aspecte de încadrare a tinerilor absolvenţi în activitatea practică, conlucrarea spre obţinerea rezultatelor sporite.
Reprezentanţi serviciului resurse umane au salutat modul obiectiv al sondajului şi au fost de acord cu rezultatele acestuia.